<< Zpět

 • 25.8.2016 Menší úpravy Pravidel

  1. července 2016 vstoupily v platnost menší úpravy Pravidel.

  Shrnutí nejdůležitějších změn:

  - Vystřídaný hráč se může vrátit do hry nově i při zranění spoluhráče, které je způsobeno nečistou hrou soupeře.

  - Hráč nesmí učinit nic, co by vedlo rozhodčí k domněnce, že byl vystaven nebezpečné hře.

  - Mlýn – pokud je mlýn otočen, tak vhazuje znovu družstvo, které vhazovalo poprvé.

  - Mlýn – ofsajd ve mlýnu – mlýnovka nesmí vstoupit do prostoru mezi rváčka a vazače. Ofsajdová čára procházející míčem je stále platná.

  - TK/VK mohou být rozehrány ne blíže než 5 m od brankové čáry (platí pro obě družstva).

  - MAUL – nesmí postupovat maulem hráč s míče, ale pouze míč. Instruktážní video je k dispozici na http://laws.worldrugby.org/?domain=9 (The maul).

  Případné dotazy, prosím, posílejte na srr@rugbyunion.cz.


Powered by © Innoxia WebCreatio 0.2.7-rc5